Duurzame zorg


Programma:

Tijdstip: 12 april 15:00 tot 17:00

Locatie: Dimence Groep, Burgemeester Roelenweg 9, vergaderruimte 0.13

Deelnemers: Leden kwaliteitskring + selecte groep vanuit netwerk Dimence Groep

 

Inleiding

Geertjan Lepping zal namens Dimence Groep een inleiding geven over het webinar.

 

Spreker: Adriaan van Engelen (Milieuplatform Zorg)

Zal een toelichting geven over de aanpak van het Milieu Platform Zorg met de Milieuthermometer en Greendeal Zorg.

 

Spreker: Geertjan Lepping(Dimence Groep)

Is Budgethouder Diensten bij de dienst Vastgoed/Huisvesting een van de kartrekkers binnen de organisatie voor duurzaamheid en circulaire economie. De Groene Bovenkamer is een beweging die de positieve effecten van natuur en groen op mentale gezondheid nog beter wil benutten. Dit in samenwerking met IVN Natuureducatie.

 

Dialoog:

Welke kansen worden er gezien bij de leden van de kwaliteitskring en hoe kunnen we hierin samen optrekken?

 

Informatie:   

Green Deal Duurzame Zorg

Om mensen gezonder te maken gebruiken zorginstellingen en ziekenhuizen veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee draagt de zorg bij aan vervuiling van het milieu. In de Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. Bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen.

Meer dan 200 partijen hebben de Green Deal ondertekend. Zij hebben ieder hun eigen doelen, maar baseren die op de volgende 4 afspraken:
- Terugdringen CO2-uitstoot
- Meer circulair werken
- Minder medicijnresten in het water
- Een gezonde leef- en werkomgeving in de zorg ontwikkelen

Werkgroep Zorg 2025

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de totale landelijke CO2-uitstoot, en produceert enorme hoeveelheden afval. Van de gebruikte geneesmiddelen eindigt tot 70% in het oppervlaktewater. De gezondheidszorg kán en móét groener. In onze ‘Green Paper’ doen wij daarom een urgente oproep tot het maken van bindende afspraken in de gehele zorg - van arts tot verzekeraar tot patiënt - om de zorg te vergroenen. Niet alleen voor het milieu en klimaat, maar juist ook voor onze eigen gezondheid!

Milieu Platform Zorgsector

MPZ is de branchevereniging van intramurale zorginstellingen voor duurzaamheid. In projectgroepen werkt de vereniging aan kennisuitwisseling en -opbouw voor een duurzame bedrijfsvoering. Ruim 150 intramurale zorginstellingen zijn aangesloten: het merendeel van alle UMC’s en ziekenhuizen en steeds meer GGZ-instellingen en verzorgingsinstellingen. Samen hebben meer dan 400.000 medewerkers toegang tot symposia, projectgroepen en de leden-bibliotheek met veel praktische documenten.

 

Aanmelden via p.vanamelsvoort@dimencegroep.nl